Tag: xây dựng điểm sàn

Hiến kế xây dựng điểm sàn

TT - Năm 2013, Bộ GD-ĐT quyết định thay đổi cách xác định điểm sàn theo hướng đơn giản, dễ chấp nhận. Qua Tuổi Trẻ, nhiều chuyên gia giáo dục đã cùng nhau hiến kế phương án xây dựng điểm sàn mới.