Tag: xây 5 quảng trường

Xây 5 quảng trường Xuân, Hạ, Thu, Đông quanh hồ Thiền Quang, chuyên gia nói phải thận trọng

Quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) dự kiến xây 1 quảng trường trung tâm, 4 quảng trường mang tên 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông xung quanh hồ Thiền Quang. Chuyên gia nói gì?