Tag: xác thực mạnh

Vingroup ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh

Ngày 26-1, Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VinCSS (thuộc Tập đoàn Vingroup) tiếp tục ra mắt dịch vụ đám mây xác thực mạnh không mật khẩu (VinCSS FIDO2 Cloud).