Tag: Xác định hài cốt liệt sĩ

Đẩy nhanh quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

TTO - Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được Chính phủ thúc đẩy các biên liên quan khẩn trương hoàn thiện.