Tag: Work Management

Flexidata – Asana hợp tác cung cấp giải pháp quản lý công việc hiệu quả

Ngày 1-7-2021, Flexidata - Công ty Tư vấn & Triển khai các giải pháp quản lý công việc, quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả đã tổ chức sự kiện trực tuyến ký kết hợp tác với Asana Global.