Tag: WHO: Hầu hết người tiêm đủ vaccine không có triệu chứng khi nhiễm biến thể Delta

WHO: Hầu hết người tiêm đủ vaccine không có triệu chứng khi nhiễm biến thể Delta

Người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ nếu nhiễm virus, hầu hết chỉ bị nhẹ hoặc không có triệu chứng. Họ cũng mang lượng virus thấp hơn nhiều, giảm nguy cơ làm lây truyền bệnh.