Tag: whisky

Mối quan hệ không có tương lai

Hai cô gái nói chuyện với nhau: "Sao cậu nghĩ mối quan hệ mới này không có tương lai?"