Tag: wellness travel

Chính sách chia sẻ lợi nhuận từ Charm Resort Hồ Tràm

Những dự án áp dụng hình thức cam kết lợi nhuận hoặc chia sẻ lợi nhuận đều thu hút sự quan tâm lớn của thị trường. Charm resort Hồ Tràm vừa tung ra chính sách chia sẻ lợi nhuận đột phá.