Tag: Walmart chuyển hướng nguồn cung ứng sang Ấn Độ​

Walmart chuyển hướng nguồn cung ứng sang Ấn Độ​

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới này đã nhập khẩu 25% hàng hóa từ Ấn Độ vào Mỹ trong thời gian từ tháng 1-8/2023. Con số này lớn hơn rất nhiều so với mức chỉ 2% trong năm 2018.