Tag: WACE

Những lợi thế của chương trình tú tài bang Tây Úc (WACE)

Với ưu điểm giáo dục toàn diện mang tính học thuật chuyên sâu, đào tạo các kỹ năng thiết thực cho học sinh, bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia công nhận, chương trình WACE đang được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con theo học những năm gần đây.