Tag: Vương quốc Lào

60 năm Việt - Lào đoàn kết, yêu thương

TTO - Cách đây đúng 60 năm, ngày 5-9-1962 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào (chính phủ liên hiệp ba bên) cùng nhau thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, mở đầu cho một thời kỳ mới của quan hệ song phương.