Tag: vườn treo Vertical Garden

Xem diễn hát bội, múa rối nước bên 
trong khách sạn Rex

TTO - Nhà hát múa rối nước Rex Sen vàng đi vào biểu diễn phục vụ khán giả tại vườn treo Vertical Garden của khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM).