Tag: Vung Tau Pearl

Đại hội đồng cổ đông HTN 2023: Bổ sung nguồn vốn, phát triển nhà ở xã hội

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.

Hưng Thịnh Incons cất nóc dự án Vung Tau Pearl

Lễ cất nóc dự án Vung Tau Pearl được Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons phối hợp với Tập đoàn Hưng Thịnh (Chủ đầu tư dự án) và Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (đơn vị phát triển dự án) tổ chức sáng ngày 6-7-2022.