Tag: Vũng Tàu Paradise

Đề nghị cho dự án Vũng Tàu Paradise thêm 3 tháng

TTO - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kiến nghị gửi UBND tỉnh này xem xét gia hạn thêm thời gian hoạt động của dự án “Vũng Tàu Paradise” khoảng ba tháng...

Tìm nhà đầu tư có năng lực cho dự án Vũng Tàu Paradise

TTO - Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản gửi Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise hướng dẫn thanh lý dự án “Vũng Tàu Paradise” khi dự án này hết hạn đầu tư vào ngày 23-4-2016.

Chọn nhà đầu tư mới cho dự án Vũng Tàu Paradise

TT - Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa có công văn trả lời UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi dự án Vũng Tàu Paradise hết hạn giấy phép. Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư mới dự án này thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.