Tag: Vùng sâu Đắc Lua

Ôm nợ với... du lịch cộng đồng

TT - Du lịch cộng đồng (homestay) được xem là mô hình mới để phát triển kinh tế gia đình ở địa bàn vùng sâu Đắc Lua (Tân Phú, Đồng Nai). Thế nhưng, sau hai năm đầu tư hoạt động, những hộ gia đình tham gia thí điểm đã ôm nợ vì không có khách.