Tag: vùng kinh tế trong điểm miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có điều kiện trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh

TTO - Đánh giá này được đưa ra tại tọa đàm Liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới, do Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết 39 phối hợp Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức ngày 1-7 tại Quảng Nam.

Đến miền Trung - đến với một Việt Nam thu nhỏ

TTO - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là một vùng có tất cả đặc trưng về thiên nhiên, văn hóa, xã hội của cả nước, một Việt Nam thu nhỏ đợi du khách tới khám phá.