Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020

  • Vững chãi lẻ bầy

    Vững chãi lẻ bầy

    TTCT - Càng lúc tôi càng thấy khó khăn để tìm được một tiếng nói chung từ những bạn bè đồng tuổi. Họ như tất cả và họ chan hòa vào hết thảy với những đồng nhất, đồng đều và đồng loạt