Tag: Vùng 1

Hà Nội ‘mở cửa’ cho các công trình xây dựng ở vùng 2, vùng 3

TTO - Hà Nội "mở cửa" cho các công trình xây dựng ở vùng 2, vùng 3, tuy nhiên phải đảm bảo nghiêm ngặt phòng chống, dịch COVID-19.