Tag: Vulkan API

Công nghệ di động 2016 vô thời đột phá

TTO - Đại hội Di động Toàn cầu (MWC) 2016 vừa qua ở Barcelona đã đúc kết xu hướng công nghệ và định hình cuộc đua di động năm 2016.