Tag: Vua Lý Thái Tông

Chỉ dựng tượng vua Lý Thái Tông tại trụ sở Tòa án tối cao

TTO - Ông Ngô Tiến Hùng, chánh văn phòng TAND tối cao, khẳng định ngành tòa án chỉ có chủ trương dựng tượng vua Lý Thái Tông tại trụ sở TAND tối cao mới, không dựng tượng tại các tòa án khác.