Tag: Vũ Văn Sạch

​Tư liệu mới về Hồ Chủ tịch trên báo Cứu Quốc

TT - Những tư liệu này, theo nhìn nhận của tác giả, “đều do người đương thời viết ra và được người đương thời kiểm chứng, có những giá trị “thực lục” không thể phủ nhận”.