Thứ 3, ngày 2 tháng 3 năm 2021

  • Kẻng Mỏ - nơi sông Đà chảy vào đất Việt

    Kẻng Mỏ - nơi sông Đà chảy vào đất Việt

    TTO - Đi Kẻng Mỏ thực sự là một cuộc hành xác bằng xe máy, xe đi chậm như đi bộ và nhiều lúc phải đi bộ thật để đẩy xe trên quãng đường chỉ khoảng… 260km tính từ thị xã Lai Châu! Nhưng tại sao phải khổ sở để đi đến đó? Bởi một lẽ đơn giản thôi, đó là nơi con sông Đà chảy vào đất Việt!