Tag: Võ Thị Trung Trinh

TP.HCM có hơn 1.100 dịch vụ công có thể làm trực tuyến

TTO - Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đang có kế hoạch tham mưu các giải pháp để thực hiện mục tiêu từ nay đến năm 2025, TP.HCM có trên 50% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến ở cấp độ 3,4.

Người dân được gì với bản đồ số dùng chung mở rộng?

TTO - TP.HCM đang thí điểm xây dựng bản đồ số dùng chung của toàn TP. Và khi đó, người dùng chỉ cần truy cập bản đồ số dùng chung này là có thể khai thác được nhiều lớp thông tin tùy theo nhu cầu tại từng mã vị trí địa lý cụ thể.