Tag: Võ Thanh Sang

Sống gầm cầu thang vẫn được tính là có nhà ở?

TTO - Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư tại TP.HCM chỉ có 39 hộ không có nhà ở theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, một con số gây ra khá nhiều tranh cãi.