Tag: võ học Việt Nam

Lịch sử võ học Việt Nam được dịch sang tiếng Pháp

TT - Lần đầu tiên, một công trình võ học của Việt Nam được chuyển ngữ sang tiếng Pháp, đó là cuốn Lịch sử võ học Việt Nam của tiến sĩ, võ sư Phạm Đình Phong (Phạm Phong).