Tag: Vô gas hộp quẹt

Nghề chi mà lạ rứa trời - Kỳ 4: Vô gas hộp quẹt, sửa dù hỏng bên góc đường xưa, chợ cũ

Thời buổi hiện đại, những cái hột quẹt gas rẻ tiền, những cái dù có giá rẻ bèo và có thể mua mới ở bất kỳ đâu. Ấy vậy mà ở Huế vẫn có những người thợ nép mình bên góc đường xưa, chợ cũ để treo tấm biển sửa ô dù hỏng, vô gas hộp quẹt.