Tag: vợ đóng giả kẻ bắt cóc

Vợ giả bị bắt cóc, đòi 10 tỉ tiền chuộc để 'thử thách tình cảm' chồng

Chị N.P.T. khai nhắn tin cho chồng đòi 10 tỉ tiền chuộc để 'thử thách tình cảm, phản ứng của chồng' chứ không có chuyện bị bắt cóc.