Tag: VNPT IDC

Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ theo tiêu chí nào?

Việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ (co-location) phù hợp là chìa khoá để các doanh nghiệp thu được lợi ích từ nó.