Tag: #VMO

VMO Holdings và bài toán phát triển nhân lực CNTT chất lượng cao

Chủ động nâng cao năng lực và chuyên môn nhân sự từ chính đội ngũ hiện tại, song song với xây dựng thương hiệu để thu hút nhân tài là giải pháp của VMO Holdings đối với bài toán nhân sự CNTT chất lượng cao.