Tag: VinpearlLand Nam Hội An

2 khách Anh nhiễm COVID-19 đã lui tới những đâu ở Đà Nẵng?

TTO - Ngày 9-3, tiểu ban truyền thông Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng đã công bố lịch trình hai du khách trên trong thời gian đến Đà Nẵng và Quảng Nam.