Tag: Vinh Hiền

Về Vinh Hiền

TT - Xuất phát ở TP Huế từ sáng sớm, chúng tôi lên ba chiếc xe máy theo quốc lộ 49B xuôi về cửa biển Thuận An rồi đi dọc con đường nhựa nằm xuyên suốt dải cát giữa biển và đầm phá về Vinh Hiền, vùng đất lãng mạn nhưng đầy dấu tích lịch sử của huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.