Tag: Vietsub

Khi ba tôi Vietsub các đội bóng đá World Cup

"Xứ Wales" thì ba ghi là "Sếu Veo"; Brazil thì ba ghi là "La đin"... hỏi thì ba tôi nói ghi tắt vậy cho dễ nhớ. Ai chịu nổi không các bạn!