Tag: Vietnam Online Career Fair

Giúp bạn trẻ nhảy vũ điệu cuộc đời

TTO - Ở tuổi 29, Lưu Thanh Huyền hiện là giám đốc phát triển năng lực và tổ chức trẻ nhất tại Công ty L’Oreal Việt Nam.