Tag: Viết về phở 2022

Kể chuyện về phở - cho món ăn thêm chất thơ

TTO - Trong các món ăn được người Việt yêu thích, phở chiếm vị trí đặc biệt, ai cũng có thể bước vào hàng phở, có thể ăn phở bất cứ thời điểm nào trong ngày.