Thứ 2, ngày 25 tháng 10 năm 2021

  • Viết từ nước Mỹ, nhìn về nước Việt

    Viết từ nước Mỹ, nhìn về nước Việt

    TT - Cũng vẫn là những câu chuyện về cuộc mưu sinh ở xứ người, những va chạm văn hóa, lối sống, những đổ vỡ, mất mát tình cảm cá nhân, gia đình, những bơ vơ, đơn độc, khắc khoải hoài nhớ quê hương... nhiều thông tin, nhiều câu chuyện nhưng không mấy xa lạ, khi được tập hợp lại, với đầy đủ nhân thân các tác giả, bộ sách Viết về nước Mỹ để lại nơi người đọc nhiều suy tư.