Tag: Việt Nam số

Hướng tới Việt Nam số: Doanh nghiệp tỉ đô đóng vai trò dẫn dắt

TTO - Bảy doanh nghiệp nhà nước quy mô tỉ USD được Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất tham gia vào một đề án thí điểm có tính chất mở đường, bứt phá để kỳ vọng trở thành những doanh nghiệp “chim đầu đàn”.

Giáo dục tiên phong trong chuyển đổi số

TTO - Trong 'Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030', lĩnh vực giáo dục là một trong tám trọng tâm.

Hướng tới Việt Nam số: Tăng tốc chuyển đổi số quốc gia

TTO - Trong cùng một ngày, tại Việt Nam đã diễn ra hai sự kiện lớn về chuyển đổi số: Bộ Y tế công bố 3 nền tảng ứng dụng chuyển đổi số quan trọng và Văn phòng Chính phủ công bố 4 dịch vụ công trực tuyến mới nhất.

Để không còn chen lấn khám chữa bệnh

TTO - Những tiện ích mà công nghệ số mang lại cho người dân và giảm tải cho ngành y tế được chia sẻ tại hội nghị chuyển đổi số y tế quốc gia lớn nhất từ trước đến nay.

Hướng tới Việt Nam số: Không 'Make in Vietnam', không thể tự cường

TTO - Chỉ trong một năm qua, có thêm 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt đã tạo ra những sản phẩm 'Make in Vietnam' đóng góp hiệu quả cho cộng đồng và có sức cạnh tranh với thế giới.