Tag: Viện thị giác Brien Holden tại Việt Nam

​Hơn 14 triệu người Việt Nam mắc tật khúc xạ

TTO - Thông tin trên được các chuyên gia về khúc xạ thuộc Viện thị giác Brien Holden tại Việt Nam, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Hiệp hội các chuyên gia khúc xạ nhãn khoa của Úc cho biết.