Tag: Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp tục đề nghị điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Ngày 2-2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện.