Các kênh video

Video: Độc đáo tục đeo đĩa vào miệng của người Mursi

Media 01/09/2019

TTO - Theo tục lệ, những thành viên nữ của bộ tộc khi đến tuổi trưởng thành phải nhổ hai chiếc răng cửa và cắt một lỗ nhỏ dưới môi. Sau đó họ đặt một chiếc đĩa gốm rồi nông to dần cho đến lúc không thể. Đó là tục đeo đĩa vào miệng của người Mursi.

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận

    Hiện chưa có bình luận nào