Tag: Vi Thị Hạ Yên

Chuyện người được Bác Hồ đặt tên

Người được Bác Hồ đặt tên là bà Vi Thị Hạ Yên, con gái cụ Vi Văn Định. Chúng tôi gặp bà Yên vào dịp Tết Quý Mão 2023, khi bà từ Hungary về nước sau sự ra đi của người cháu nội dòng họ Vi, phu nhân GS Tôn Thất Tùng - bà Vi Nguyệt Hồ.