Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

  • 20 năm cầm quyền của Putin:Trả lại vị thế Nga, nhưng với giá nào?

    20 năm cầm quyền của Putin:Trả lại vị thế Nga, nhưng với giá nào?

    TTCT - Ngày 9-8-1999 đi vào lịch sử nước Nga bằng phát biểu trên truyền hình của tổng thống Nga khi đó, Boris Yeltsin, lúc ông tiến cử quyền thủ tướng mới: “Tôi quyết định gọi tên người có khả năng bảo đảm việc tiếp tục cải cách ở Nga. Ông ấy có khả năng tập hợp quanh mình những người sẽ phải đổi mới nước Nga vĩ đại”. Từ đó đến nay, Vladimir Putin cầm quyền nước Nga 20 năm liên tục, ở cương vị tổng thống hay thủ tướng.