Tag: vi sinh

Tiêu chuẩn hóa: Thực chất là cuộc chiến giành lợi thế thương mại

Hoàn toàn không quá đáng nếu nói rằng “cuộc chiến” tiêu chuẩn chính là cuộc chiến giành lợi thế thương mại.