Thứ 5, ngày 20 tháng 1 năm 2022

  • Vết tranh

    Vết tranh

    TTCT - Buổi chiều cầm máy ảnh ra săm soi gặp cảnh ông nội ngồi đánh tranh. Thời nay đâu có ai lợp nhà bằng thứ cỏ này nữa.