Tag: Vệ tinh ASTRO-H

Chạy đua khám phá vũ trụ

TT - Tokyo và Bắc Kinh bước vào cuộc đua tìm hiểu những kỳ bí trong vũ trụ, với thử thách nghiên cứu các lỗ đen bí ẩn và sóng hấp dẫn.