Tag: vậy chuyển hàng

Nhạc trưởng vận chuyển hàng liên tỉnh

TTO - Giải pháp, lộ trình nào đưa logistics liên tỉnh trở lại nhất quán trên toàn quốc để bước vào giai đoạn 'chung sống an toàn'?