Tag:

Vắt chanh bỏ vỏ

Vụ “giáo viên kêu vắt chanh bỏ vỏ”: Sẽ có điều chỉnh

Vụ “giáo viên kêu vắt chanh bỏ vỏ”: Sẽ có điều chỉnh

TTO - Sở GD-ĐT đang tham mưu với UBND TP.HCM để có ký kết liên tịch giữa Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ nhằm tách việc tuyển dụng, thuyên chuyển công chức, viên chức ngành giáo dục ra khỏi nhóm đối tượng chung của quyết định 03.