Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2020

  • Mẹ một nơi, con một chốn

    Mẹ một nơi, con một chốn

    TT - Rớt nước mắt, cắn răng nuốt ngược vào trong, nhiều người mẹ dứt con mình trao cho ông bà nội ngoại ở quê để vào thành thị làm việc kiếm tiền. Nhiều câu chuyện, nhiều thân phận như thế...