Tag: Văn phòng Đăng ký đất đai tại TP Nha Trang

Không có cơ sở từ chối tách thửa đất của dân đủ điều kiện ở TP Nha Trang

TTO - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) có công văn gởi UBND TP Nha Trang nêu rõ cơ quan này “không có cơ sở từ chối giải quyết tách thửa đất của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa”.