Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022

  • Hiện đại và đại chúng

    Hiện đại và đại chúng

    TT - Hội thảo khoa học quốc tế Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh châu Á (The international conference Korean literature in Asian perspective) đã diễn ra ngày 7-1 tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. 45 báo cáo khoa học đã mang đến nhiều điều thú vị và bổ ích.