Tag: Văn hóa khởi nghiệp

Giải mã bí mật Quốc gia khởi nghiệp Israel (4): văn hóa khởi nghiệp

Giải mã bí mật Quốc gia khởi nghiệp Israel - Phần cuối. Văn hóa khởi nghiệp tại Israel và giải đáp kỳ lạ từ trường Đại học Hebrew.